ÁSZF

Az Adivstore Webáruház

Általános Szerződési Feltételei

(2019)

1.) Az ÁSZF Hatálya

 

Ezen Általános Szerződési Feltételek lépnek hatályba az Adiv Consulting Kft. termék-sorából kiválasztott árucikk a www.adivstore.com honlapon keresztül történő megrendeléskor. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely az ADIV Consulting Kft., mint kereskedő vállalkozás és a fogyasztó megrendelő között jön létre. Az Adivstore Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, a jelen szerződés hatálya alá tartozó kereskedelmi ügyletekre irányadóak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései. Fogyasztónak minősül: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott fogyasztó.

 

2.) Kereskedő vállalkozás adatai:

 

Adiv Consulting Kft.

Cím: 2091 Etyek, Liliom köz 4.

Adószám: 23336469-2-07

Uniós Adószám: HU23336469

Cégjegyzékszám: Cg 07-09-020360

bejegyezve: Fejér Megyei cégbíróság

E-mail: ugyfelszolgalat@adivstore.com

Tel.: +36-30-8686-915

 

 

3.)Regisztráció, megrendelés

 

a) A megrendelés regisztrációval kezdődik. Megrendelő a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat  feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul,valamint, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van. A vásárlás a cikk oldalon található „Megveszem” gomb megnyomásával folytatódik, ekkor a termék a kosárba kerül. Következő lépésként a kosárban lévő termék ellenőrzésekor a „tovább a kasszához „ gomb megnyomásával jutunk el a számlázási és szállítási adatok ellenőrzéséhez és véglegesítéséhez. A „tovább gomb megnyomásával jutunk következő oldalra, ahol a fizetési mód kiválasztása történik. A fizetési mód megadása után jutunk el az ellenőrző oldalra, ahogy a Megrendelés elküldése gomb megnyomásával véglegesítjük rendelésünket.

b) Az Adivstore Webáruházat a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az adatbeviteli hibák javítására a regisztrációt követően a felhasználónak a „fiókbeállítások” menüpontban bármikor lehetősége van. Amennyiben a regisztrált felhasználó adatai változnak azt ugyancsak a „fiókbeállítások” menüpont alatt meg tudja változtatni. Amennyiben elküldött – akár visszaigazolt, akár vissza nem igazolt – megrendelésben történt hibás adatbevitel, azt a felhasználó az ügyfelszolgalat@adivstore.com e-mail címére küldött elektronikus levélben tudja javítani.

 

c) Vállalkozó termékek adatlapjain tünteti fel fel az egyes termékek lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat azzal, hogy megrendelő a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Vállalkozó termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol, azonban amennyiben a megrendelő véletlenül mégsem kapná meg a használati útmutatót a termékkel együtt, köteles ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt az ügyfélszolgálatunknak jelezni, az Adivstore Webáruház pedig köteles haladéktalanul pótolni. A jelzés elmaradása miatt a megrendelőnek keletkezett kárért az Adivstore Webáruház felelősséget nem vállal.

 

d) A megrendelő az elektronikus uton történő megrendelés elküldésével kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárban található árucikk(ek) megvételére – amellyel a szerződés létrejötte esetén fizetési kötelezettsége keletkezik a megvásárolt áru vonatkozásában - , és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek érvényességét.

 

e) A vállalkozó ezt követően egy automatikus elektronikus levéllel megerősíti hogy a vásárló rendelését az Adivstore webáruház megkapta; ez azonban nem jelenti a megrendelő ajánlatának elfogadását.

 

f) A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor az Adivstore Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön email küldésével igazol vissza. Amennyiben a megrendelő a visszaigazolást 48 órán belül nem kapja meg, abban az esetben mentesül az ajánlati kötöttség alól.A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A megkötött szerződéseket a vállalkozás nem iktatja. A létrejött szerződések utólag nem hozzáférhetők, de a megrendelés részleteit tartalmazó visszaigazoló e-mailt a vállalkozás bármikor kérés esetén újra megküldi a megrendelőnek. Fentieken túl a regisztrált és bejelentkezett felhasználó az összes megrendelését meg tudja tekinteni a „korábbi rendelések” menüpont alatt. A szerződést csak magyar nyelven lehet megkötni.

 

g) A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető az Adivstore Webáruházhoz, vagy a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli az Adivstore Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a megrendelőhöz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt az számára nem hozzáférhető, illetve egyéb a vásárlónak felróható pontatlanság, tévedés, elírás, hiba …stb. miatt.

 

h) Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve nem beszerezhető 7 napon belül, az Adivstore Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a megrendelő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetés visszautalásáról – a banki műveletekre szokásosan szükséges időn belül - haladéktalanul gondoskodik az Adivstore Webáruház.

 

 

4) Fizetés, a szerződés teljesítése

 

a) A www.adivstore.com honlapon minden ár magyar forintban van megadva és magába foglalja az ÁFÁ-t és a csomagolás költségeit. A szállítási költségről a megrendelő a megrendelés előtt külön tájékoztatást kap, melyet a megrendeléssel elfogad.

 

b) A rendelési folyamat befejezése után a vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül. A választható fizetési módok: előre utalás, illetve utánvétnél történő fizetés.

 

c) Előre utalás esetén a megrendelő a számlát elektronikus úton kapja meg, amely tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat. A számla megérkezésével jön létre a szerződés. Az utalás megtörténte után az Adivstore Webáruház szerződött futárcége szállítja ki az árut a megrendelőnek. A futárcég a megrendelőt e-mailben értesíti arról, hogy a megrendelt árut szállítás céljából átvette és a szállítást megkezdi. A futárcég a megrendelt árut az Adivstore Webáruház szerződött raktárszolgáltatást nyújtó partnerétől veszi át. A szállítás a számla elektronikus megérkezésétől számított 7 munkanapon belül történik. A számla eredeti példánya és a jótállási jegy külön postai úton érkezik a megrendelőhöz az elektronikus példány megérkezésétől számított 7 munkanapon belül.

 

d) Utánvétnél történő fizetés esetén a megrendelő részére az Adivstore Webáruház szerződött futárcége szállítja ki az árut a megrendelőnek aki a megrendelt áru átadásakor fizeti meg az ellenértéket. A szerződés az áru átvételével és az ellenérték megfizetésével jön létre. A futárcég a megrendelőt e-mailben értesíti arról, hogy a megrendelt árut szállítás céljából átvette és a szállítást megkezdi. A futárcég a megrendelt árut az Adivstore Webáruház szerződött raktárszolgáltatást nyújtó partnerétől veszi át. A szállítás a futárcég értesítésének megküldésétől számított 7 munkanapon belül történik. A számla eredeti példánya és a jótállási jegy külön postai úton érkezik a megrendelőhöz a futárcég értesítésétől számított 7 munkanapon belül.

e.) A kuponkódok kizárólag azoknál  a termékeknél érvényesek és használhatóak fel, ahol a termékoldalon külön fel van tüntetve a kuponkód érvényesítésének lehetősége. Más felhasználás esetén a Webáruház fenntartja magának a jogot a szerződés  nem teljesítésére.

 

5.) Tulajdonjog fenntartás

 

a) A kiszállított árucikk az Adiv Consulting Kft tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

 

6.) Fogyasztói kör

 

a) A Webáruházban ajánlott áruk értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. Az árucikkek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. Az Adivstore Webáruház ennélfogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

 

7.) Elállási jog

 

a) A megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

b) Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi, több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi, termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket. Természetesen a megrendelő a szerződés megkötésének napja után, de az áru átvétele előtt is gyakorolhatja elállási jogát.

 

c) Ha megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2091 Etyek, Liliom köz 4., ugyfelszolgalat@adivstore.com. Ebből a célból a megrendelő felhasználhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

c) Határidőben gyakorolja elállási jogát a megrendelő, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

8.) Az elállás joghatásai.

 

a) Ha a megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Adivstore Webáruház visszatéríti a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a megrendelő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Vállalkozó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

b) Elállás esetén a megrendelő köteles a vállalkozó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az

Meszarosok utja 2-4. CT VI Park. DSV epulet, 12 rampa  Quehenberger raktar, A1 epulet, 12 rampa Biatorbagy, Pest, Hungary, 2051  út  alatti raktárába visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a megrendelő elküldi a terméket.

 

c) A termék visszaküldésének közvetlen költségét a megrendelő viseli.

 

d) A visszatérítést az Adivstore Webáruház mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

e) A megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

f) A megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a jogszabályban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

- olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

- nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

- lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

9.) Kellékszavatosság

 

a) Megrendelő az ADIV Consulting Kft.  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

b) A megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

c) Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

d) Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

 

e) Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az ADIV Consulting Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

10.) Termékszavatosság

 

a) Ingó dolog (termék) hibája esetén megrendelő - választása szerint - kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

b) Termékszavatossági igényként megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

c) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

d) Termékszavatossági igényét megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

e) Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén megrendelőnek kell bizonyítania.

 

f) A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

g) A megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

11.) Jótállás

 

a)  A jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a forgalmazó a 151/2003. Kormányrendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszt a fogyasztóval szemben.

 

Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

 

 

b) A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta

 

c) A forgalmazó fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátja olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

 

 A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

 

d) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

 

e) Kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 

f) A jótállásból eredő jogok szempontjából gyártó: a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gyártó.

 

12.) Panaszkezelés módja

 

Az megrendelő Adivstore Webáruház e-mail címén és telefonszámán, valamint a vállalkozás székhelyére postai úton küldött levélben jelezheti a megrendeléssel kapcsolatos panaszát. A panaszok kivizsgálását a vállalkozás a tudomására jutását követően haladéktalanul kivizsgálja és a panaszos megrendelőt 7 munkanapon belül – az általa megadott elérhetőségen – tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az esetlegesen megtett intézkedésekről.

 

13.) Vegyes és záró rendelkezések

 

a) Az Adivstore Webáruház honlapján található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

b) Az Adivstore Webáruházat semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a megrendelő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be,

 

c) A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

 

d) Ezen Általános üzleti feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.

 

e) Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

 

f) Nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

g) A megrendelő panasz esetén a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testülethez fordulhat. 

Cím: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36 22 510-310

Fax: +36 22 510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Ügyfélfogadási idő:

Minden hétfőn, kedden, szerdán: 13 – 15 óra között

h). ODR link (http://ec.europa.eu/odr) az online vitarendezési platfrom jogviták rendezésére használható

 

 

Ügyfélszolgálatunkat a 06 30 8686 915-ös mobiltelefonszámon valamint az ugyfelszolgalat@adivstore.com e-mail címen érheti 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatkezelés célja: A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

 

Az adatkezelő megnevezése: Adiv Consulting Kft.

2091 Etyek, Liliom köz 4.

A kezelt személyes adatok köre:

-        felhasználói név

-        e-mali cím

-        jelszó

-        számlázási név

-        telefonszám

-        számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó)

-        szállítási név

-        szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó)

 

Rendszer működése során technikailag automatikusan rögzítésre kerülő adatok nincsenek

Ezen adatok a személyes felhasználói adatokkal – kivéve a törvény által szabályozott eseteket – nem kapcsolhatók össze.

 

cookie-k:

Cookie

Cookie neve                             

Mikor használjuk

Leírás

Symfony/PHP

 

symfony

 

Minden oldalon

A weboldal és az Ön böngészője közötti kapcsolatot azonosítja. Nem tartalmaz más adatot, a bögészőprogram bezárásajkor autómatikusan törlődik.

Google Analytics

 

__utma, __utmb,__utmc, __utmx, _ga, __utmz

 

Minden oldalon

 

Nyomon követési információkkal szolgál, Például, hogy hányszor látogatta meg az oldalt, melyik keresőmotort használva jutott el az oldalra, vagy hogy milyen kulcsszót használt.

 

Adatkezelés jogalapja: A megrendelő hozzájárulása, melyet a webáruház felületén történő regisztrációkor ad meg.

 

Adatkezelés: A megrendelők személyes adatait kizárólag a webáruházba történt vásárlások számlázására és könyvelési dokumentálására használjuk. Az adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. sz. törvényt maradéktalanul betartva járunk el.

 

Az adatokat a házhozszállítás kivitelezése céljából szerződött futárcégünknek, illetve a számviteli-könyvviteli kötelezettségeink teljesítése céljából szerződött könyvelő partnerünknek adjuk át. Fenti partnerek szerződésben nyilatkoztak az adatvédelmi törvény részükről történő maradéktalan betartásáról.

 

Adatbiztonság: A megrendelők adatait bizalmasan kezeljük. A megrendelők nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő megismerését és manipulálását.

 

Megrendelő adatokkal kapcsolatos jogai: Megrendelőnek joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat. Amennyiben a nálunk kezelt adataival kapcsolatban tájékoztatást kér, a tájékoztatást a kérés megérkezésétől számított harminc napon belül teljesítjük.

 

Beleegyezés: Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli az Ön beleegyezését, mindig kérjük a megrendelő kifejezett engedélyét és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az egyszer megadott engedélyt bármikor vissza lehet vonni, és/vagy Ön tiltakozhat adatainak olyan jövőbeni használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Megrendelő regisztrációjának törlésekor kizárólag a számviteli-könyvviteli kötelezettségünk teljesítéséből adódó adatokat tartjuk meg, minden más adat törlésre kerül. 

 

Tárhely szolgáltató neve: Techfield Kft

Székhelye: 1115 Budapest, Fraknó u. 24/b

Adószáma: 12882320-2-43

E-mail címe: mail@techfield.hu

Telefonszáma: +36 1 699-9990